Vanaf 21 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paardenhouders moeten registreren welke paarden op zijn of haar terrein worden gehouden. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd. Eisen rondom strengere I&R systemen zijn al vaker ter discussie gesteld, maar worden nu echt werkelijkheid.

 

Registratieplicht
De I&R van paardachtingen – waaronder ook pony’s, ezels en muilezels – is voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten over een paardenpaspoort en chip beschikken. Op dit moment wordt nog niet geregistreerd wie de houder of eigenaar van het paard is, maar per 21 april 2021 gaat dit veranderen en komt er een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die gaat beheren welke paarden waar gehouden worden.

 

Inzicht en overzicht
Deze registratieplicht komt er niet zomaar, per 2021 treedt namelijk een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking en als onderdeel hiervan moeten alle paardenhouderijen in Nederland worden opgenomen in een door de overheid beheerde centrale database. Alle paarden die op deze houderijen staan, moeten hierin worden ingeschreven om inzicht te geven in het aantal paarden per locatie. Een houderij kan zelfs een weiland zijn waar een paard langer dan dertig dagen wordt gehouden, dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Alle verantwoordelijkheid hiervoor rust op de schouders van de paardenhouder. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals de Afrikaanse Paardenpest. Als ondernemer ben je vanaf dat moment dus verplicht een administratie van de aanwezige paarden op het bedrijf bij de RVO bij te houden. Voor paarden die tijdelijk niet op het bedrijf aanwezig zijn, dient een lokale administratie te worden bijgehouden.

 

Lokale administratie
In het online systeem van de RVO hoef je geen tijdelijke verplaatsingen bij te houden als een paard bijvoorbeeld op buitenrit gaat, buiten de deur traint, op wedstrijd gaat of minder dan 90 dagen op een dekstation staat. Je moet wel in je lokale administratie bijhouden als een paard langer dan 24uur niet op de locatie is of als een paard korter dan 30 dagen op jouw locatie verblijft. In het geval van een controle moet je kunnen verklaren waar alle paarden zich op dat moment bevinden. Deze administratie mag je in een systeem naar keuze bijhouden zoals een schrift, map, Word- of Excel-bestand.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?
Iedere paardenhouderij krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties hiervan zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten, eventuele andere locaties zoals bijvoorbeeld weides en het aantal en soort paarden moeten worden geregistreerd. Dit is verplicht voor elke houderij of het nu om een bedrijfsmatige of hobbymatige paardenhouder gaat. Elk paard moet binnen twaalf maanden na de geboorte met uitzondering van wilde paarden in het systeem worden gezet. Van elk paard moeten de volgende gegevens worden doorgegeven in het systeem:

  • chipnummer en –type
  • Paspoortnummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum en –land
  • Datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie

Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard dit gelijk doorgegeven worden inclusief de betreffende datum.

Vraag en Antwoord:

Nieuwe paspoorten?
Het paspoort moet net als nu zo dicht mogelijk bij het paard aanwezig zijn en is geen eigendomsbewijs. Vanaf volgend jaar treed het nieuwe paspoort in werking met daarin de diergezondheidsverordening (deel 1), fokkerijverordening (deel 2) en diergeneesmiddelenverordening (deel 3). Elk paard waarvoor na 28 januari 2022 een paspoort wordt aangevraagd, krijgt de nieuwe variant.

 

Wanneer een UBN voor paardachtigen registreren?
De regels worden op dit moment uitgewerkt. We maken het mogelijk dat u al voor 21 april 2021 een UBN kunt aanvragen. Wanneer en hoe u dit kunt doen leest u dan op de website van RVO: Dierlocatie UBN registreren en wijzigen.

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doet u ook op mijn.rvo.nl. U vindt daar een handleiding waarin we uitleggen hoe u dit makkelijk doet. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. We verwachten dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is. Hoe u dit doet leest u dan op onze website.

Houdt u dieren? Op een locatie kunt u maar één UBN registreren. Wel is het mogelijk om op een locatie voor meer houders meer UBN’s te registreren. Dit mag niet als er varkens op deze locatie zijn. Verder mag u als dierhouder ook meer UBN’s hebben. Voorwaarde is wel dat het om verschillende locaties gaat. Zo hoeft een pensionstalhouder of managehouder maar één UBN aan te vragen voor de locatie.

Wanneer een ubn nummer nodig?

Voor paardachtigen heeft u een UBN nodig als ze daar normaal langer dan 30 dagen blijven. Ook als u maar één of meer van deze dieren als hobby houdt

 

Hoe moet een veulen worden aangemeld?
Binnen zes maanden moet het paspoort en de chip worden uitgegeven anders wordt het paard uitgesloten van de voedselketen. Dit kan door het paard aan te melden bij een in Nederland aangesloten stamboek organisatie of andere PPI. Zij zetten het veulen in de database en de exploitant van de locatie moet het veulen vervolgens koppelen aan zijn UBN.

 

Hoe lang moet je de lokale administratie bewaren?
3 jaar.

 

Sommige buitenlandse paarden hebben geen medisch inlegvel. Kan dit in de toekomst in Nederland geregeld worden?
In principe gaat dit om een andere verordening. Het is nu al zo, dat je deze paarden ook aan moet melden in Nederland bij een stamboek of de sportkoepel, zodat dit ook gewoon in Nederland aangevraagd kan worden. Dat blijft zo.

 

Wat worden de kosten?
Daar kunnen op dit moment nog geen uitspraken over gedaan worden.

Wat als een bedrijf al een UBN nummer heeft voor de locatie, moet er dan een nieuw nummer voor de paarden worden aangevraagd?
Het UBN nummer van de locatie blijft hetzelfde. Er wordt in dat geval alleen een diersoort toegevoegd. In de I&R raadpleeg app die er momenteel al is voor andere dieren is de categorie paard toegevoegd.

 

Wat als je te maken hebt met een paspoort van een buitenlands stamboek?
Je moet je melden bij een paspoort uitgevende instantie in Nederland, zodat zij deze gegevens in de database kunnen verwerken.

 

Wat is de periode dat mensen de kans krijgen om hun I&R op orde te krijgen voordat er wordt gestart met handhaving?
Iedereen krijgt een redelijke termijn na 21 april om dit voor elkaar te krijgen. Wat deze termijn exact is, wordt niet genoemd. Wel geeft Dhr. Lommers aan dat wanneer het tegen kerst nog niet in orde is, het dan misschien toch wel eens tijd was geworden.

 

Kunnen de gegevens uit de database worden gebruikt voor handhaving op stikstofrechten?
De gegevens uit de database kunnen worden gebruikt door andere overheidsorganen. Men heeft nog niet voor ogen hoe dit invloed kan hebben op de stikstofrechten, maar geeft aan dat de paarden in de pas zullen gaan lopen met de andere landbouwhuisdieren.

 

Moeten ezels ook in de nieuwe I&R geregistreerd worden?
Ja alle paardachtigen, dus ook ezels en muildieren moeten in de database komen.

 

Voor alle vragen kan je terecht bij LTO.nl